pl en

Prawo umów

Umowy stanowią nieodłączny element każdej działalności. Prowadzimy kompleksowe doradztwo przy zawieraniu umów w obrocie gospodarczym, w tym zwłaszcza w procesie budowlanym, umów o świadczenie usług (w szczególności utrzymania czystości, gospodarki odpadami, rekrutacji, pomocy medycznej), sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, outsourcingu (m.in. outsourcingu wykwalifikowanej kadry IT za granicą). Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje także problematykę ochrony danych osobowych (w szczególności umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych).

Mamy wieloletnią praktykę w zakresie przygotowania projektów i wzorów umów, a także prawnej oceny ryzyka, związanego z zawieranymi i już zawartymi umowami. Przygotowane przez nas projekty uwzględniają zawsze specyfikę działalności Klienta oraz są dostosowane do zmieniających się warunków gospodarczych.

Proponujemy niestandardowe rozwiązania dotyczące różnych form zabezpieczenia wykonania umów. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, a także w dochodzeniu roszczeń, wynikających z umów, zarówno w postępowaniu przed-sądowym, mediacjach oraz w postępowaniu sądowym. 

Do zakresu prowadzonej przez nas obsługi prawnej należy w szczególności:  

  • negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, 
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, 
  • sprawy z zakresu egzekucji.