pl en

Prawo pracy

Prawo pracy jest dziedziną prawa, w której się specjalizujemy już od wielu lat. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, zdobytemu w bezpośredniej obsłudze wewnętrznej przedsiębiorców, doradzamy skutecznie Klientom we wszelkich, najbardziej nawet złożonych sprawach pracowniczych. 

Prowadzimy z sukcesem sprawy sądowe, reprezentujemy Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy, a także przed związkami zawodowymi w negocjacjach i sporach zbiorowych. 

Aktywnie reagujemy na wszelkie problemy Klientów, pojawiające się w związku z zatrudnianiem, mając na uwadze nie tylko ścisłe podleganie przepisom, lecz także aspekt praktyczny i realną możliwość wdrożenia konkretnego rozwiązania z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Klienta.  Współpracujemy ściśle z działami HR Klientów, służąc poradą i mając na względzie ich otoczenie HR.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty, podczas których Klienci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, niezbędną do prowadzenia biznesu oraz wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.  

Obsługujemy duże i średnie firmy z różnych branż (w szczególności kolejowej, logistycznej, odzieżowej, budowlanej). 

 • Przygotowujemy projekty umów z zakresu prawa pracy, a w tym także klauzule konkurencyjne, umowy o szkolenie oraz dotyczące praw autorskich. 
 • Opracowujemy projekty umów w ramach innych form zatrudnienia (umowy o świadczenie usług, agencyjne, o dzieło). 
 • Opracowujemy rozwiązania, dotyczące zatrudnienia zewnętrznego (praca tymczasowa, outsourcing). 
 • Opracowujemy i opiniujemy projekty regulaminów pracy i wynagradzania oraz Funduszu Socjalnego, a także inne dokumenty pracownicze (z zakresu prawa pracy).  
 • Doradzamy w prawnych aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). 
 • Przeprowadzamy kompleksowe prawno-pracownicze audyty wewnętrzne. 
 • Projektujemy niestandardowe rozwiązania dla systemów czasu pracy oraz systemów wynagradzania. 
 • Pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawnych i administracyjnych,  dotyczących Funduszu Socjalnego.. 
 • Pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną dóbr osobistych pracodawcy w Internecie. 
 • Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych w stosunku pracy. 
 • Pomagamy w rozwiązywaniu problemów z zakresu dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy. 
 • Doradzamy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia i wprowadzania zmian.