pl en

Szkolenia

Prawo Pracy dla Menedżera

Prawo Pracy dla Menedżera

umowy o pracę (najważniejsze elementy) 

zakaz konkurencji 

rozwiązywanie umów z pracownikami (zasady) 

relacje ze związkami zawodowymi (prawa związkowe, negocjacje, rozwiązywanie sporów zbiorowych) 

spory pracownicze (postępowanie przed sądami) 

formy zatrudnienia nie-pracowniczego (umowa „zlecenia”, outsourcing)