pl en

Szkolenia

Prawo Pracy dla HR

Prawo Pracy dla HR

konflikty pracownicze z elementami prawa pracy         

zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę 

postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy 

relacje ze związkami zawodowymi (prawa związkowe, negocjacje, rozwiązywanie sporów zbiorowych).