pl en
dr Justyna Stencel-Walter

dr Justyna Stencel-Walter

Radca prawny

 Doświadczenie (wybrane tematy):

  • prowadzenie z sukcesem pracowniczych spraw sądowych w imieniu renomowanych firm różnych branż (w tym odzieżowej, samochodowej, spożywczej i logistycznej)
  • opracowywanie umów z zakresu outsourcingu oraz pracy tymczasowej
  • sporządzanie i weryfikacja regulaminów pracy i wynagradzania dla firm – liderów różnych branż (w tym samochodowej, spożywczej, produkcyjnej i technicznej)
  • występowanie przed Państwową Inspekcją Pracy, opiniowanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi oraz doradztwo prawne w zakresie relacji ze związkami zawodowymi oraz sporów zbiorowych dla firm branży metalowej, odzieżowej oraz logistycznej
  • przygotowywanie rozwiązań prawnych, uwzględniających specyfikę czasu pracy pracowników, zatrudnionych w określonych branżach, a w tym w szczególności w kolejowej oraz transportowej
  • prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym także adresowanych do wybranych branż (w szczególności kolejowej, medycznej, transportowej)

Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, doktor nauk prawnych. Ma wieloletnie doświadczenie w prawno-pracowniczej i kadrowej obsłudze przedsiębiorstw. Wykładowca uniwersytecki, stypendysta (w tym rządu japońskiego oraz brytyjskiego), szkoleniowiec. Jest autorką wielu publikacji, w tym pierwszej monografii na rynku pt. „Zakaz konkurencji w prawie pracy". Specjalista z międzynarodowego oraz europejskiego prawa pracy. Włada biegle językiem angielskim. 

W czasie swojej wieloletniej kariery zawodowej była pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 r. obroniła pracę doktorską, dotyczącą zakazu konkurencji w prawie pracy. Pracowała dla największych kancelarii prawnych w Polsce. Współpracowała, w tym także jako prawnik wewnętrzny, z wieloma przedsiębiorcami, polskimi i zagranicznymi (w szczególności z udziałem kapitału skandynawskiego , japońskiego, niemieckiego, włoskiego, brytyjskiego oraz amerykańskiego), zatrudniającymi od kilkuset do kilku tysięcy pracowników. Obecnie  prowadzi w szerokim zakresie praktykę prawa pracy oraz prawa umów w kancelarii Stencel – Walter Radcy Prawni. Specjalizuje się w szczególności w branżowym prawie pracy, dostosowując rozwiązania prawne do specyfiki pracy w określonych branżach.  

W pracy zawodowej łączy wiedzę z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.